Najave

Raspored događanja za prosinac 2018. u ...
Raspored događanja za prosinac 2018. u ...

  Foto: Ivana Dragičević ...

Potpisani ugovori za vodno-komunalnu infrastrukturu vrijedni 385 milijuna kuna

VINKOVCI-U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije potpisani su Ugovori o partnerstvu na projektu i Ugovora o sufinanciranju projekta, a ugovore su potpisali direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković, gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, gradonačelnik Otoka Josip Šarić, načelnik Općine Andrijaševci Damir Dekanić, načelnik Općine Privlaka Darko Galić, načelnik Općine Cerna Goran Begović i načelnik Općine Ivankovo Marko Miličević

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture" se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, na distribucijskom području kojim upravlja društvo VVK d.o.o., na području Vinkovaca i Otoka i općina Andrijaševci, Privlaka, Cerna i Ivankovo. 

-Izrada projekta je trajala tri godine, što mislim da smo u odnosu na druge izvođače napravili u rekordnom roku. s obzirom da je trebalo kandidirati samo za dobivanje sredstava izradu projektne dokumentacije koja je tada iznosila preko 12 milijuna kuna, gdje je bilo naše sufinanciranje manje od 10 posto, što je bio opsežan rad koji je morao obuhvatiti Vinkovce, Ivankovo, Cernu, Otok, te Andrijaševci i Privlaka.Pratili smo sve programe Hrvatskih voda i Svjetske banke, te ispunili sve preduvjete za dobivanje projekta i vremensko razdoblje je ograničeno i ono iznosi 30 mjeseci, rekao je Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 (82.690 metara) priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcijom 22 crpne stanice i izgradnjom sedam kišnih preljeva i spremnika. Projekt uključuje i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) "Jošine" na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon UPOV-a u Otoku, Cerni i Ivankovu. 

Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja te institucionalno i tehničko osnaživanje društva VVK d.o.o. su također dio predmetnog projekta. Od ukupnog troška ulaganja koja iznose 384.560.952,11 kuna, 70,76% će se financirati iz potpore EU-a, a preostali će se dio od 29,24% sufinancirati nacionalnim sredstvima. 

Predloženo je da 272.134.035,00 kuna bude osigurano kroz potporu EU-a, dok se 112.426.917,11 kuna financira putem ukupne nacionalne potpore (Republika Hrvatska, Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave).

 

Share