Najave

Raspored događanja za srpanj 2019. u ...
Raspored događanja za srpanj 2019. u ...

    KALENDAR DOGAĐANJA ZA ...

Na javnim radovima uposleno 50 osoba u Vukovaru

VUKOVAR-Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić uručili su ugovore građanima koji su posao dobili u okviru javnih radova kroz program ''Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara'', koji se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

Ovom je mjerom zaposleno 50 osoba na vrijeme od šest mjeseci, odnosno od 25.srpnja 2018. do 24.siječnja 2019.

Putem Javnih radova izvršiti će se radovi na uređenju javnih površina, krčenju divljeg raslinja, sadnji trave i sadnica drveća, te bojanju dječjih igrališta, klupa i koševa za otpatke.

 

Share