Najave

Završena arheološka istraživanja na prostoru buduće Gradske knjižnice, pronađeni vrijedni nalazi

VINKOVCI- Na prostoru buduće Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci predstavljeni su rezultati brojnih arheoloških istraživanja provedenih na tom prostoru.Istraživanja na buduće Knjižnice počela su još 2011. godine i vršila su se u tri etape – u 2011. godini, u 2015. i zaključna faza u 2018. godini. 

Zbog poteškoća s financiranjem istraživanje nije ranije dovršeno, no kada su osigurana sredstva i kada je novi projekt konačno riješen i napravljen, ostvareni su preduvjeti da se završe arheološka istraživanja. Po novom projektu, zbog potrebe građevine cijela površina je trebala biti istražena, tako da je u 118 radnih dana ukupno istraženo 2700 kvadratnih metara.

”Kao što je i očekivano, na ovom prostoru pronađena je velika količina nalaza, preko 2 tisuće posebnih nalaza, a to su nalazi od metala, posebni nalazi od keramike, od kosti, slonovače, stakla i slično. Pronađeno je preko tone keramike i sličnog materijala iz rimskog vremena, a pronađeni su vrijedni nalazi iz otomanskog razdoblja za koje prije nismo znali da su se nalazili u ovom području. Isto tako, pronađen je i jedan vrlo vrijedan povijesni dokument, a to je vremenska kapsula iz vremena gradnje prve knjižnice iz 30-ih godina prošlog stoljeća. Tu su poimence nabrojani najveći donatori knjižnice, a taj komadić vinkovačke povijesti restauriran je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i trenutno se nalazi u Gradskom muzeju”, rekao je Hrvoje Vulić, kustos Gradskog muzeja Vinkovci.

Pronađen je velik broj raznih jamskih objekata, bunara i slično koji datiraju od 1. do 5. stoljeća, a radi se o nekakvom međuprostoru između gradskih funkcionalnih cjelina.

Što se tiče tih pokretnih nalaza, bilo je tu mnogih lijepih iznenađenja za arheologiju. Posebno se izdvaja nalaz u jednom od bunara gdje su pronađena dva zlatna novca – Valentijana i Valensa – dva rimska cara koja su živjela na području Vinkovaca i jednu mrtvu ženu za čiju se analizu još čekaju rezultati iz Zagreba. Na dnu bunara bila je i ostava željeznog oruđa za obradu drveta, bakreni predmeti, vrčevi i slično. U zadnjoj sezoni pronađen je i jedan zlatni prsten, ali i brojni zanimljivi predmeti od kosti i slonovače. Svakako se izdvaja i nalazak kostiju jedne vrste mediteranskog morskog psa i iz ove sezone pronalazak kamenice. Svi predmeti su iz rimskog razdoblja, od 1. do 5. ili 6. stoljeća.

”Možemo biti zadovoljni da je ta faza završena na ovom prostoru i da sada možemo pristupiti raspisivanju natječaja za izvođača radova za prostor knjižnice. U budućnosti, u svakom onom objektu kojega budemo radili i gdje god budemo kopali, moramo voditi računa o arheologiji i prije toga pregledati prostor ispod jer to je nešto što čini Vinkovce bogatijima i prikazuje prostor gdje se živi toliko tisuća godina i doprinosi sveukupnom razvoju. Sada ćemo pristupiti raspisivanju javnog natječaja za izvođača radova i kada završi javna nabava moći će krenuti sama izgradnja”, rekao je Ivan Bosančić, vinkovački gradonačelnik

 

Share