Najave

Raspored događanja za svibanj  2019. u ...
Raspored događanja za svibanj 2019. u ...

KALENDAR DOGAĐANJA ZA ...

Potpisan sporazum između Grada Vinkovaca i Glasa potrošača

VINKOVCI - Potpisan je Sporazum između Grada Vinkovaca i Centra za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije ‘‘Glas potrošača‘‘ na temelju kojeg surađuju na zaštiti prava potrošača provođenjem projekata Glasa potrošača Vukovarsko-srijemske županije. 

Grad Vinkovci, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, u povodu Svjetskog dana potrošača organizirao je edukaciju gospodarstvenika i informiranje građana o propisima o zaštiti potrošača i kako ta prava ostvariti. Osim toga, Grad organizira savjetovanje potrošača, inicira i podupire projekte udruga kojima se unapređuju i promiču prava potrošača te sudjeluje u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini. ‘‘Glas potrošača‘‘ zastupa 23 općine i četiri grada.

Sporazum je uime Grada Vinkovaca potpisao zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić, a u uime ‘‘Glasa potrošača‘‘ Nikola Kaselj, dopredsjednik ‘‘Glasa potrošača‘‘ Vukovarsko-srijemske županije. 

Share