Najave

Aglomeracija jedan od najuspješnijih projekata na razini Hrvatske u području vodnokomunalne infrastrukture

VINKOVCI-Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ odlično napreduje a još jači tempo realizacije očekuje se tijekom 2020.

Ovu tvrdnju potvrđuju i brojke: od veljače do danas izvedeno je gotovo 23 kilometra gravitacijske mreže te 22,5 kilometara tlačnih cjevovoda dok je 1,5 kilometara postojećeg cjevovoda rekonstruirano. Uz to izgrađeno je i 36 crpnih stanica te su izvedene pripreme za 2.647 priključaka na mrežu odvodnje, koji će za stanovnike na području provedbe projekta biti besplatni. Spomenute radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje, vrijedne 356,5 milijuna kuna provodi konzorcij lokalnih tvrtki (Vodoprivreda Vinkovci, AMM i Cestorad) a dosad su realizirani radovi u vrijednosti od 25 posto ugovornog iznosa.

“Realizacija projekta ide prema planiranim aktivnostima po svim projektnim elementima i doista smo zadovoljni dinamikom izvođenja radova. U ovoj godini uspjeli smo provesti sve postupke javne nabave te su svi prošli proceduru ex-post kontrole bez korekcija, što nas čini jednim od najuspješnijih projekata na razini Hrvatske u području vodnokomunalne infrastrukture. Sljedeće godini planiramo pojačati dinamiku radova pa molimo sve građane za strpljenje i razumijevanje”, izjavio je Dalibor Pavić, voditelj projekta.

“Drago mi je da se radovi u sklopu projekta aglomeracije odvijaju u skladu sa zacrtanim aktivnostima. Svi trebamo biti svjesni koliko je važan ovaj projekt i što ćemo sve dobiti njegovom provedbom. U 11 naselja izgradit ćemo novi ili rekonstruirati postojeći sustav odvodnje, a korisnici će pripremu za kućni priključak dobiti besplatno, pa će razina priključenosti na području provedbe projekta biti iznad hrvatskog prosjeka. Time zadovoljavamo i visoke standarde zaštite okoliša, pogotovo ako znamo da će se u projektu raditi i na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda “Jošine” čime će se dodatno zaštititi voda u Bosutu. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da radove izvode lokalne tvrtke, čime se snažno potiče gospodarska aktivnost na našem području”, smatra Ivan Rimac, direktor VVK.

Cjelokupni projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ vrijedan je 384 milijuna kuna i trajat će 32 mjeseca. Uz izgradnju i rekonstrukciju mreže javne odvodnje, te nadogradnju vinkovačkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Jošine“ na najviši, treći stupanj pročišćavanja, u puni pogon će biti pušteni i ostali UPOVi na projektom području, u Otoku, Cerni i Ivankovu. Kroz projekt se nabavlja i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje, a dio pristiglih specijalnih i radnih vozila, predstavljen je i novinarima. Ugovori za nabavu dijela opreme za održavanje sustava javne odvodnje, ukupne vrijednosti od 7,42 milijuna kuna, potpisani su krajem listopada ove godine, a uz spomenuta vozila, nabavljena je i oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju, oprema za održavanje sustava te GIS sustav, a u tijeku je nabava transportnih vozila.

„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ s više od 70 posto sufinancira se iz sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok se preostali iznos sufinancira nacionalnim sredstvima, odnosno sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave. Više informacija o projektu mogu se pronaći na web stranici www.aglomeracija.vvk.hr.

 

 

Share