Najave

Župan Dekanić proglasio prirodnu nepogodu suše na području cijele Vukovarsko-srijemske županije

VINKOVCI-Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a temeljem očitovanja svih jedinica lokalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije, župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše na području cijele Vukovarsko-srijemske županije.

“Ono što je sigurno, za sada se najveće štete pokazuju na kulturama kukuruza i suncokreta, a one kulture koje su imale puno raniju žetvu su bolje prošle i ne vjerujem da će biti ikakvih šteta. Uvidom na terenu će se utvrditi kolike su stvarne štete ovisno o ekspoziciji, vrsti tla, kulturi i hibridu koji je posađen. Nadoknada ide po ustaljenom principu, dio snosi država, dio županija i jedinica lokalne samouprave prema postotku štete koja je bila. Naravno, nikada ne bude u apsolutnom iznosu, ali trudit ćemo se da u okvirima županije budu što veći mogući iznosi”, rekao je Dekanić.

Share