Najave

Raspored događanja za mjesec siječanj ...
Raspored događanja za mjesec siječanj ...

                            ...

Vijesti

Predavanje na temu prevencije ovisnosti o drogama održano u vinkovačkoj knjižnici

VINKOVCI-Na poziv Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, policijski službenik Odjela kriminaliteta droga i policijske službenice za prevenciju PU vukovarsko-srijemske, održali su u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice  predavanje na temu prevencije ovisnosti o drogama. 

Radi se o predavanju koje policijski službenici  provode u sklopu nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“. Projekt, čiji su nositelji Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, usmjerenog primarno prema djeci osnovnoškolskog  i srednjoškolskog uzrasta, a cilj mu je prevencija ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na sreću, podizanje razine javnozdravstvene svijesti te očuvanje i zaštita okoliša i prirode.

Glavne aktivnosti  projekta, edukativna predavanja s učenicima 8. razreda na temu prevencije ovisnosti o alkoholu i predavanja za učenike I. razreda srednjih škola na temu prevencije ovisnosti o drogama, policijske službenice za prevenciju provodit će u odgojno-obrazovnim ustanovama najintenzivnije tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti ali i kontinuirano do kraja školske godine 2017./2018. diljem županije Vukovarsko-srijemske.

Sam projekt „Zdrav za 5“ krenuo je s provedbom tijekom školske godine 2012./2013., u školskoj godini 2013./2014. ugrađen je u Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja (modul Prevencija ovisnosti) koji se provodi u školama diljem Republike Hrvatske, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje, postali su partneri u provedbi projekta.

Predavanje, održano u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci za mlade srednjoškolce s područja grada Vinkovaca ali i za sve zainteresirane građane, ima za cilj informirati mlade o kazneno pravnim posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti, postizanje više razine znanja i svijesti o štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti, važnost usvajanja zdravih stilova života, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te promicanje usvajanja zdravih životnih navika.

 Što je s mladima u Hrvatskoj?

Diljem Europe od 1995. godine, svake četiri godine, provodi se Europsko istraživanje u školama o pušenju, pijenju i uzimanju droga – ESPAD (European School Survey Project an Alcohol and other Drugs), među 15-16 godišnjacima u zemljama Europe, uključujući Hrvatsku. Izvještaj donosi rezultate o iskustvima eksperimentiranja, uporabi i percepciji mladih, povezanih s raznim sredstvima kao što su duhan, alkohol, psihoaktivne droge, inhalanti, lijekovi i nove psihoaktivne droge. Poseban naglasak u izvještaju stavljen je na nove psihoaktivne droge, neumjerenu uporabu interneta te internetsko igranje igrica i klađenje – područja koja su po prvi puta istraživana u ovom ciklusu istraživanja.

Istraživanje ESPAD provedeno 2015. godine šesti je val istraživanja te je ujedno predstavljalo i 20-godišnjicu njegovog provođenja. Rezultati istraživanja ESPAD 2015 pokazuju naznake pada prevalencije pušenja i pijenja alkoholnih pića kod učenika, ali ukazuju također i na zabrinutost i izazove koji se postavljaju pred nas vezano uz uporabu novih psihoaktivnih droga i ponašanja mladih povezanih s tzv. novim ovisnostima.

Najnoviji rezultati govore da učenici manje piju i puše, ali su podaci o pijenju 5 i više pića u jednoj prigodi i dalje zabrinjavajući.

PUŠENJE

Prema najnovijim rezultatima u Hrvatskoj 38% učenika nikad u životu nije pušilo cigarete, dok je 62% njih imalo to iskustvo. Prema rezultatima  2015. godine, 33% učenika u dobi 15-16 godina u Hrvatskoj su trenutni pušači. Usprkos vrlo strogim zakonima vezanim uz prodaju duhanskih proizvoda maloljetnicima, u većini zemalja učenici navode da lako mogu nabaviti iste (preko 60%). U Hrvatskoj 72% učenika izjavljuje da lako ili vrlo lako može nabaviti cigarete.

 ALKOHOL

Adolescenti u Europi i nadalje piju mnogo, ali trend od 1995. godine pokazuje pozitivne promjene. U razdoblju od 1995. do 2015. god. uporaba alkohola u životu se među učenicima smanjila s 89% na 81%, kao i ona u posljednjih 30 dana s 56% na 47%. Prema podacima ESPAD 2015. u Hrvatskoj je 92% učenika u životu pilo alkohol, 55% u posljednjih 30 dana, a 16% je iskusilo pijanstvo u posljednjih 30 dana.

Prevalencija pijenja 5 ili više pića u jednoj prigodi (tzv. heavy episodic drinking) nije se promijenila više od 20 godina, s rezultatima iz 2015. godine podjednakim onima iz 1995. godine. Prema istraživanju ESPAD 2015, Hrvatska se nalazi na 5. mjestu (47%) u prevalenciji pijenja 5 i više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana. Mladići to čine češće u odnosu na djevojke (51% mladići, 42% djevojke). Također, više od tri četvrtine ispitanika (78%) navodi da im je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. U Hrvatskoj 87% učenika navodi da je alkohol lako ili vrlo lako dostupan.

DROGE

Uporaba psihoaktivnih droga je stabilna, ali i nadalje s visokim udjelom. Razlikuje se od zemlje do zemlje sudionice istraživanja (raspon: 6%-37%).

U prosjeku je 18% učenika izjavilo da je uzelo drogu barem jednom u životu. Nakon zabilježenog uzlaznog trenda u prevalenciji uporabe ilegalnih droga u razdoblju od 1995. do 2003. godine, ona je od 2003. godine stabilna. Ipak, prevalencija uporabe ilegalnih droga i dalje ostaje visoka; u 10 zemalja sudionica ona iznosi preko 25%.

Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga u životu nalazi iznad europskog prosjeka pa tako 22% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu. Prema izjavama učenika, najučestalija droga koju konzumiraju je kanabis; tako 16% europskih učenika navodi da su uzimali kanabis barem jednom u životu (raspon: 4%-37%) dok je njih 7% izjavilo da su uzimali kanabis i u posljednjih 30 dana (raspon: 1%-17%). Prema ESPAD 2015., u Hrvatskoj je 21% učenika uzelo kanabis barem jednom u životu, njih 8% je uzelo kanabis u posljednjih 30 dana. Percepcija dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge je visoka. Tri od deset učenika (30%) smatra da lako mogu nabaviti kanabis, dok je percepcija dostupnosti ostalih sredstava ovisnosti niža: ecstasy (12%), kokain (11%), amfetamini (9%), metamfetamini (7%) i crack (8%). U Hrvatskoj 42% učenika smatra da lako ili vrlo lako mogu nabaviti kanabis, a procjena dostupnosti drugih droga je: ecstasy (17%), kokain (14%), amfetamini (16%), metamfetamini (11%) i crack (12%).

Uporaba novih psihoaktivnih droga postavlja novi izazov pred sve uključene u prevenciju ovisnosti kod mladih. U ovom su valu istraživanja po prvi put bila postavljena pitanja o prevalenciji istih. Tako 4% učenika u ESPAD zemljama navodi da je barem jednom u životu (raspon: 1%-10%) probalo novu psihoaktivnu dogu, dok je 3% učenika izjavilo da je koristilo nove droge u posljednjih 12 mjeseci (raspon: 1%-8%). Prema dobivenim rezultatima, učenici prosječno češće koriste nove psihoaktivne droge u odnosu na amfetamine, ecstasy, kokain ili LSD. Prema podacima o uzimanju novih psihoaktivnih droga, učenici u Hrvatskoj su iznad europskog prosjeka te njih 7% navodi da je u životu probalo nove psihoaktivne droge. U posljednjih 12 mjeseci je nove psihoaktivne droge uzelo 6% učenika (6% mladića i 5% djevojaka).

UPORABA INTERNETA, IGRANJE IGRICA I KOCKANJE – NEOPHODAN JE PAŽLJIV NADZOR

Ovogodišnji izvještaj navodi da je potrebno vrlo pažljivo proučiti i istražiti razvoj ovisnosti o internetu među mladima s obzirom na to da je u današnje vrijeme internet sastavni dio svakodnevnice. U provedenom istraživanju istraživala se svrha i količina korištenja interneta među mladima, s naglaskom na šest aktivnosti: društvene mreže, traženje informacija, ‘preuzimanje sadržaja’, internetsko igranje igrica i kockanje te kupovina i prodaja putem interneta. Podaci o uporabi interneta (4 i više dana u tjednu) u Republici Hrvatskoj prate rezultate na europskoj razini. Djevojke su koristile društvene mreže više od mladića (89% u odnosu na 77%) – udio iznad europskog prosjeka, dok su mladići više igrali internetske igrice (39% u odnosu na 6%). Mladići su također više kockali za novac u posljednjih 12 mjeseci (33% u odnosu na 4%) – udio za mladiće iznad europskog prosjeka. Grupa ESPAD naglašava zabrinutost zbog sve veće popularnosti internetskog igranja igara i kockanja među mladima.

 

 

Kroz projekt ''Vodeni vrtić 1'' prošlo više od 150 polaznika dječjih vrtića i igraonica

VINKOVCI-Na vinkovačkim bazenima ''Lenije'' održana je jedan od završnica projekta ''Vodeni vrtić 1“ 2017. Projekt je namijenjen djeci vrtićkog i predškolskog uzrasta od 4 do 7 godina s područja Vukovarsko – srijemske županije, a planirana provedba je do 07. studenog 2017.. 

Nositelj projekta je Periska d.o.o. za športsko-rekreacijske aktivnosti, dok je provoditelj obuke Vinkovački plivački klub. Partneri su jedinice lokalne samouprave koje su pomogle u realizaciji projekta sufinancirajući dio ulaznica za polaznike – Općine Andrijaševci, Cerna i Stari Jankovci te Grad Ilok i Otok.

Projekt ''Vodeni vrtić 1'' je započeo s provedbom 16. listopada, a u njemu je sudjelovalo osam dječjih vrtića i igraonica s područja Vukovarsko-srijemske županije. Više od 150 polaznika je dolazilo iz Andrijaševaca, Cerne, Iloka, Otoka, Starih Jankovaca i Vinkovaca. 

Polaznici su u pratnji odgajateljica iz vrtića putovali na bazene pet puta, a svaki dolazak obuka je trajala po dva školska sata. Cilj je bio polaznike upoznati i osloboditi straha od vode te ih pripremiti za obuku neplivača. Program je sadržavao i plivačke igre u vodi uz koje su polaznici učili na zabavan i kreativan način. Posljednji sat obuke je bio predviđen za testiranje usvojenog znanja i svečanu dodjelu diploma na koju su bili pozvani i roditelji.  

Na proljeće se planira nastaviti s obukom plivanja i to kroz projekt „Vodeni vrtić 2'' koji predstavlja korak dalje prema savladavanju osnovnih elemenata obuke plivanja.

 

 

Potpisani ugovori o sufinanciranju projekata dogradnje i obnove škola u Mirkovcima i Tordincima

ZAGREB-U prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu, danas su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama, kojima je dodijeljeno ukupno 42 milijuna kuna za poboljšanje materijalnih uvjeta u 47 objekata osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske.

 Za škole u Vukovarsko-srijemskoj županiji potpisani su Ugovori o sufinanciranju projekta za dogradnju Osnovne škole Tordinci u Tordincima, u vrijednosti od 4,3 milijuna kuna, a potpisao je zamjenik župana Josip Dabro, te Ugovori o sufinanciranju projekta za rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnju školske dvorane Osnovne škole Nikola Tesla u Mirkovcima, u vrijednosti od 1.3 milijuna kuna, a koji je potpisao gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz potporu projektima koji se odnose na ulaganje u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje školskih objekata, a koji se u ovom programskom razdoblju ne mogu financirati iz Europskih fondova.

 

Matej Opolcer napisao najbolju pjesmu, povelja uspješnosti Tari Balen, Heleni Abramović i Bruni Očevčiću na Jutru poezije

VINKOVCI- U okviru 23. dana Josipa i Ivana Kozarca u Kavani Aurelia, održano je Jutro poezije kojemu je misija poticati literarno stvaralaštvo vinkovačkih srednjoškolaca. 

U programu su sudjelovali učenici pjesnici iz pet vinkovačkih srednjih škola: Ema Mustapić, Gresa Jahaj, Katarina Šarić i Matej Opolcer (Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci; mentorica Ivana Bubalo), Tara Balen, Filip Marković i Katarina Stantić (Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci; mentorica Nikolina Maletić), Nikolina Gagulić, Nada Kliska, Nika Kovač, Monika Borac, Sara Klajić, Katarina Fuček i Antonio Lukačević (Zdravstvena i veterinarska škola dr. A. Štampara, Vinkovci; mentorica Vlasta Galić), Ema Knežević, Iva Turkalj, Maja Mitić i Tea Zalaj (Srednja strukovna škola Vinkovci; mentorica Ivana Petričević) te učenici iz Tehničke škole Ruđera Boškovića, Vinkovci: Mihael Hlevnjak i Mato Horvatović (mentorica dr. sc. Tatjana Dujić), Nikolina Kopić, Helena Abramović, Zoltan Balko Macsai i Nikolina Stjepanović (mentorica Mateja Maričić), Valentina Simon, Bruno Očevčić i Mirko Mačešić (mentorica  Sandra Šimunović).

Članovi Prosudbenoga povjerenstva u sastavu: Ružica Pšihistal, Dubravka Oraić Tolić i Martin Grgurovac odlučili su da je najbolja pjesma Portret koju je napisao učenik Matej Opolcer (4. r., Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci; mentorica Ivana Bubalo), a povelju uspješnosti dobili su: Tara Balen, Djevojčici sa šibicom (2. r., Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci; mentorica Nikolina Maletić), Helena Abramović, 00:27 (3. r., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Vinkovci; mentorica Mateja Maričić) i Bruno Očevčić, Dom (4. r., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Vinkovci; mentorica Sandra Šimunović). 

 I ovogodišnje Jutro poezije ostvarilo je svoju zadaću i dokazalo da vinkovački srednjoškolci posjeduju darovitost koja je iznjedrila niz uspješnih literarnih radova i mladih pjesnika.

 

Ministarstvo turizma dodijelilo priznanje Srednjoj strukovnoj školi za najuspješniji projekt o poučnim stazama na Sopotu

VINKOVCI-Ministarstvo turizma je dodijelilo priznanje Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci za najuspješniji projekt u programu ''Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2017. godini''. 

U okviru javnog poziva za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam, Srednja strukovna škola Vinkovci je pod vodstvom mentorice Mirjane Jakšić prijavilo projekt ''Meeting Point Sopot – izrada poučnih staza o sopotskoj kulturi''. 

-Projekt je uspješno realiziran te smo izradili poučne staze duž već postojeće pješačko biciklističke staze koja se proteže cijelim svojim putem uz rijeku Bosut. Na taj način smo dodatno povezali izletište Sopot sa gradom, a Vinkovčanima i njihovim posjetiteljima ponudili dodatni sadržaj na samoj šetnici. Ploče izletnicima prikazuju nastanak i razvoj sopotske kulture na području Vinkovaca, rekla je Mirjana Jakšić.

Učenici Srednje strukovne škole Vinkovci, zanimanja turistička gimnazija i turističko-hotelijerski komercijalist, su prikupili građu o sopotskoj kulturi, kreirali na temelju prikupljenih podataka edukativne table, izradili brošure o poučnoj stazi i promovirali ''Meeting Point Sopot'' kao novi turistički proizvod, a učenici Drvodjelsko tehničke škole, zanimanje drvodjelski tehničar i drvodjelski tehničar dizajner, su izradili table.

-''Možemo reći kako smo uspješno iskoristili dva postojeća resursa – pješačko-biciklističku šetnicu i bogato povijesno naslijeđe. Povijesno nasljeđe daje destinaciji autentičnost, odnosno zbog njenih je  specifičnih karakteristika čini prepoznatljivom te joj omogućava diverzifikaciju na turističkom tržištu i mogućnost stvaranja određene konkurentske prednosti u odnosu na druge destinacije. Priznanje Ministarstva turizma je priznanje za rad. Naš projekt je odabran među tri najbolja u Republici Hrvatskoj, tim povodom smo pozvani u Mali Lošinj, gdje nam je ministar turizma Gari Capelli na svečanosti Dani hrvatskog turizma uručio priznanja, rekla je Jakšić

Bespovratne potpore dodijeljene su projektima koji promoviraju novi turistički proizvod za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi, temeljen na povezivanju javnog, civilnog, privatnog sektora i znanosti, pozitivnim učincima u zaštiti okoliša i uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma.

 

Promovirana knjiga ''Satir iliti Divje čeljade po drugi put među Slavoncima'' u Vinkovcima

VINKOVCI-U organizaciji Udruge Vinkovački šokački rodovi održana je promocija knjige satiričnih stihova autora Branka Radmana '' Satir iliti Divje čeljade po drugi put među Slavoncima'' u Vinkovcima.

Kako sam autor kaže relativno preopširan rukopis njegove pete knjige u stihovima svojim se sadržajem nastavlja na četiri prethodne knjige Satir Josa u eteru nule.Ovo štivo bit će osobito zanimljivo čitateljima, koji vole ili prihvaćaju štokavski govor, izvorni jezik autora. 

-''Satirično djelo dinamičnog sadržaja svako malo će izmamiti osmijeh na licu čitatelja, ako vam i nije do smijeha sadržajno je i bogato detaljima okružja u kojem živimo'', rekao je Branko Radman.

Prema riječima dr.sc.Vlaste Markasović knjiga je izašla u vlastitoj nakladi i to je knjige satire, a kako kaže Markasović, satira se danas preselila na internet, te je dodala:

-U ovoj knjizi sve su pjesme napisane kao kazivanja o različitim temama.Za razliku od satira Reljkovićevih ozbiljnih podnaslova, Radmanovi su sami po sebi duhoviti ili satirični. Autor se referira na svoje šokačko podrijetlo i mentalitetom nazivajući se djetetom nekih Đuka Begovića. Ovdje imamo implicitni utjecaj šokačke usmene književnosti, posebice onog satiričnog i duhovitog djela. Ovim pjesmama progovara pronicljivi, iskričavi i podrugljivi ton jednog pravog slavonskog bećarca. Radman u ovoj knjizi želi podučiti slavonce kako opstati u turbulentnim vremenima. S obzirom na usmjerenost ove satire, može se ustanoviti nekoliko područja autorovog interesa, to su  politička i društvena satira, te satira u nekoj osobi, odnosno pojedincu, rekla je Markasović.

Na predstavljanu knjige govorili su dr.sc. Vlasta Markasović, prof.Himzo Nuhanović, doc.art. Dubravko Mataković, te autor knjige Branko Radman, a svojim nastupom uveličao je Tamburaški sastav KUD-a ''Šumari'' Vinkovci, dok je moderatorica večeri bila Milka Vida.

 

Gradonačelnik Ivan Bosančić obišao radove na izgradnji sportskog igrališta u parku Lenije

VINKOVCI- Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić obišao je radove na izgradnji sportskog igrališta u parku Lenije pokraj gradskog dvoranskog plivališta, a čija bi prva faza trebala okončati ovih dana.

-''Zadovoljan sam učinjenim do sada, a u funkciju ćemo staviti rasvjetu i montirati golove, tako da će teren biti funkcionalan. Na proljeće bi krenuli s izgradnjom predviđenih tribina i ostalog sadržaja”, kazao je Bosančić.

Naveo je kako su dosadašnji radovi koštali oko 700.000 kuna od kojih je 200.000 dala Vukovarsko-srijemska županija. Također je kazao kako će, osim građana, novoizgrađeni sportski teren koristiti i učenici obližnjih srednjih škola.