Najave

Kroz projekt ''EDU-TOUR'' stvoreni novi obrazovni programi

VINKOVCI- Projekt  EDU TOUR Učilišta Cibalae koji se financira iz Europskog socijalnog fonda stvorio je nova tri obrazovna programa: 2 programa usavršavanja Kuhar specijalist dijetetike i Slastičar specijalist za dijetetske slastice te program osposobljavanja za sommeliera

. U sklopu projekta razvija se i četvrti program usavršavanja Turistički interpretator te je stvorena i otisnuta dijetetska kuharica. Suradnja između obrazovne ustanove, ugostitelja i civilnog sektora dobar je primjer za strateški pristup razvoju turizma u županiji. Osposobljeno je 40 osoba: 30 osoba od 18 do 25 godina, 10 osoba dobi 54+ godina, 4 osobe u neformalnom programu Vodič u adrenalinskom parku i jedan invalid. Pokrenuta je platforma Loomen te su izrađeni digitalni nastavni materijali. Navedeni projekt doprinio je zapošljavanje osposobljenih polaznika u sektoru turizma i ugostiteljstva. 

 

Share